Tính năng của CronjobService

Tự động hóa tác vụ

Đặt lịch và tự động hóa các tác vụ định kỳ một cách dễ dàng.

Giám sát và thông báo

Giám sát các tác vụ và nhận thông báo khi có sự cố xảy ra.

Báo cáo chi tiết

Nhận báo cáo chi tiết về trạng thái và kết quả của các tác vụ.

Hỗ trợ nhiều nền tảng

Hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau, từ Linux đến Windows.

Giao diện thân thiện

Giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng cho mọi người.

Bảo mật cao

Đảm bảo an toàn và bảo mật cho tất cả các tác vụ của bạn.

Hỗ trợ